VMware vCenter Multi-Hypervisor Manager

VMware vCenter Multi-Hypervisor Manager (vCenter MHM plug-in) ger dig möjlighet att hantera samtliga Hyper-V versioner från en central punkt.
vCenter MHM stödjer migrering från Hyper-V till ESX eller ESXi med möjlighet att omkonfigurera dom virtuella maskinerna (med stöd av VMWare Converter Standalone).
VMware vCenter Multi-Hypervisor Manager 1.1 Beta finns att ladda ned med flera förbättringar och bug fixar.
VMWare vCenter Multi-Hypervisor Manager