VMWare OpenSSL

VMWare täpper till OpenSSL säkerhetsrisken, ett flertal produkter berörs, det rekommenderas starkt att gå igenom och åtgärda snarast.

VMWare OpenSSL patch

VMWare OpenSSL patch problem för vShere 5.5 update 1 och NFS datalager, var försiktiga med att patcha enligt ovan, se nedan länk för mera information.

VMWare ESXi 5.5 update 1 NFS problem