Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndigheten

Datainspektionen byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten, myndigheten ska få en mer stödjande och rådgivande roll. Dessutom skjuts det till mera medel för att man ska klara sina uppgifter.

Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndigheten