Projektledning

Våra projektledare har bred erfarenhet av stora och mindre uppdrag med olika omfattning, från många olika branscher så som telekom, Bank & Finans, Media, Offentligverksamhet. Vi har erfarenhet från internationella projekt med olika krav och leveranser.
Vi utför även utredningar, förstudier, kravhantering, riskanalyser, teknikval och projektgranskningar.

Våra specialister inom projektledning är alla duktiga ledare, ofta med gedigen teknisk bakgrund och erfarenhet om många projektmodeller som PPS, PROPS, PRINCE2 och dess företagsspecifika anpassningar och vi är även ITIL certifierade.
Våra konsulter är ofta certifierade inom t.ex. PPS, PMP, IPMA och ITIL.

Vi bemannar och leder era projekt. Våra projektledare arbetar utefter etablerade metoder och är bl.a. PPS projektmetods utbildade.