• Molnet

  Molntjänster är här för att stanna, oavsett storlek på organisationer och företag finns det anledning att titta på olika molnlösningar.

  Dock återstår det en del frågeställningar att reda ut kring dessa tjänster innan man hoppar på tåget:

  - lagkrav då data/information finns lagrad i en molntjänst
  - datamigrering och import till molntjänster
  - säkerhet kring tjänster och dess stödtjänster
  - prestanda och anpassningar
  - ekonomiska aspekter, totala kostnader (TCO)
  - oberoende strategisk vägledning
  - exitstrategi (vägen ur molntjänster)

  OBS att nya Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft 20180525, förordningen ställer en del tuffa IT krav.

  Ta kontakt med oss för rådgivning och vägledning, för att slippa överraskningar och för att lyckas med din molnstrategi.

 • Undvik onödiga investeringar

  Vi hjälper Er med att sänka den totala ägandekostnaden genom att bl.a. minimera onödiga investeringar i IT-infrastruktur och bättre utnyttja existerande samt kommande lösningar. Använd effektiva verktyg för att administrera och underhålla era lösnignar utan utan att bli låst vid en viss teknik.
  Molnlösningar är komplexa men med rätt anpassad administration kan det skötas på ett enkelt och efftektivt sätt.


  Våra tjänster är anpassade till våra kunders behov, oavsett vilken mognad eller stadie man befinner sig kring virtualisering.
  Vi arbetar med kunder i hela norden och samarbetar med en del större leverantörer så som (Fujitsu)

  Vi är virtualiseringplastforms oberoende och ser fram emot att stöjda våra kunder strategiskt kring deras virutaliseringlösning.
  Låt våra erfarna konsulter stötta Er i era olika datacenter- och virtualiseringsprojekt. Vi erbjuder projekldeningsstöd med kompetenta projektledare och system arkitekter.