Molntjänster

Det pratas mycket om molntjänster. Många förutspår en explosiv utveckling där i stort sett allt som körs på den egna datorn och organisationens servrar kommer att driftas i Molnet.

Dock återstår det en del frågeställningar att reda ut kring dessa tjänster innan man hoppar på tåget:

 • Lagkrav då data/information finns lagrad i en molntjänst
 • Datamigrering och import till molntjänster
 • Säkerhet kring tjänster och dess stödtjänster
 • Immateriella rättigheter
 • Prestanda och anpassningar (service nivåer)
 • Licenser
 • Ansvarsavgränsning och tvistelösning
 • Ekonomiska aspekter, totala kostnader (TCO)
 • Oberoende strategisk vägledning
 • Projektledning och implementering
 • Applikationsförvaltning
 • Förvaltning av leverantörsavtal och avtalsförnyelse
 • Vilka standarder efterföljs
 • Exit strategi (vägen ur molntjänsten)

Dessutom behöver man ta hänsyn till dataskyddsförordningen (GDPR) vilken kommer att påverka alla molntjänster i någon utsträckning. Förordningen ställer tuffa krav på IT-säkerheten och processer kring personuppgiftshantering.

Embrassers seniora konsulter har kompetens inom förstudiearbete, strategisk rådgivning, projektledning, upphandling, informationssäkerhet, teknik- och informationsöverföring, implementering, drift och förvaltning.

Ta kontakt med oss för rådgivning och vägledning för att slippa överraskningar och för att lyckas med din molnstrategi.