• Framtidens datacenter är mjukvarubaserat! Följ VMWares vision!