• Infrastruktur

  Vägledning och råd kring samt hands-on hjälp med Era infrastruktur frågeställningar.
  Vi kan hjälpa er med följande:
  - Datacenter frågeställningar
  - Konsolidering och Virtualisering
  - Strategiska frågeställningar
  - Katastrofplanering
  - Dataskydd, backup och återställning

 • Konsultning

  - IT konsulter (infrastruktur)
  - Projektledare

 • Services

 • Driftstjänster

  Vi erbjuder tjänster inom infrastruktur, applikationsdrift och support.

  - Infrastruktur (klientarbetsplats, servermiljö, nätverk, säkerhet, telefoni/växelsystem)
  - Applikationsdrift (E-post, CRM/Säljsystem, HR/Lönesystem, virusskydd, ekonomisystem, integrationsplattformar)
  - Support (telefon/chat/websupport, På platsen support, Single point of Contact)

 • Utbildning och workshops

  - Virtualiserings-vägledning med how-tos & best practices
  - Kapacitetsplanering
  - Konsolidering
  - Design & infrastruktur-arkitektur
  - Konsultrådgivning och handledarstöd